Úvod

Spoločnosť PYROKONTROL Slovakia, s.r.o. zabezpečuje komplexnú protipožiarnu ochranu života, majetku a životného prostredia formou projektu „Svet požiarnej ochrany“.

PYROKONTROL Slovakia, s.r.o. je nástupca spoločnosti PYROKONTROL s.r.o., má dlhoročné skúsenosti a referencie v oblasti požiarnej ochrany, pôsobí už dve desaťročia na slovenskom trhu a je partnerom nadnárodného koncernu United Fire & Security, ktorý má významný podiel požiarnobezpečnostných technológií a produktov po celom svete.

Svet protipožiarnej ochrany zahŕňa nasledovné činnosti:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie vo všetkých jej stupňoch
  • vypracovanie rizikových analýz, slúžiacich pre optimalizáciu pri znižovaní poistných sadzieb budúcich objektov počas ich výstavby a budúcej prevádzky
  • dodávka technológií a produktov protipožiarnej ochrany
  • montáž technológií a produktov protipožiarnej ochrany
  • servis
  • poradenská činnosť v oblasti požiarneho inžinierstva

Všetky nami dodané služby a práce spĺňajú všetky predmetné EN, NFPA, ISO normy a nadštandardné poistné normy, ako sú VdS a LPC. Význam použitia nášho projektu „Svet požiarnej ochrany“ je v jeho garantovanej funkčnosti, ekonomickej efektívnosti a enviromentálnej nezávadnosti.