Vodné hasiace zariadenia

Sprinklerové hasiace zariadenie

Sprinklerové hasiace zariadenieJe samočinné hasiace zariadenie, ktoré patrí do skupiny vodných stabilných hasiacich zariadení protipožiarnej ochrany. Pozostáva z vodného tlakového zdroja, potrubných rozvodov, ventilových staníc, poplachového a monitorovacieho zariadenia a rozvádzacieho potrubia so sprinklerovými hlavicami pevne pripevneného ku stavebnej konštrukcii.

Popis funkcie

Sprinklerová hlavica sa pri dosiahnutí otváracej teploty samočinne otvorí, čím dôjde k poklesu tlaku v rozvodnom potrubí, následnému otvoreniu ventilovej stanice a spusteniu sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia. Bezprostredne po otvorení hlavice dochádza u mokrej sústavy k výtoku vody vo forme sprchového prúdu. U suchej sústavy sa najskôr vytlačí vzduch, potom dôjde k výstreku vody pričom sa otvárajú iba hlavice, ktoré sú nad ohniskom požiaru, čím dochádza k haseniu daného priestoru.

Použitie

Používa sa v objektoch a technologických zariadeniach s rýchlym uvoľnením tepla, napr. hotely, vysokopodlažné budovy, garáže, textilné závody, mlyny, divadlá, konferenčné sály, vysokoregálové sklady, atď.

Poplachový ventil pre suchú sústavu

GW Model D bol vyvinutý pre zjednodušenie inštalácie poplachového ventilu v suchej sústave sprinklerového zariadenia.
GW Model D je plne vybavená ventilová stanica zahrňujúca odtokový ventil, ukazovatele tlaku, hlavný uzáver, ako aj prírubu pripravenú na inštaláciu medzi dve potrubia.

Všetky potrubia a armatúry sú z jemnej galvanizovanej ocele v červenej farbe.

Podľa požiadaviek je možné ventilovú stanicu dodávať spolu s urýchľovačom, tlakovým prepínačom pre poverených zamestnancov požiarneho zboru, tekutou výplňou tlakových meračov a elektronickým ovládačom hlavného uzáveru.

Stanica sa vyrába v rozmeroch 100mm, 150mm a je určená na použitie vo vertikálnej pozícií s pracovným tlakom 12,1 Bar.

Poplachový ventil pre mokrú sústavu

GW Model C1 – je plne samostatná ventilová stanica so všetkými potrebnými testami, odtokovými ventilmi, tlakomermi a hlavným stop ventilom, pripraveným pre inštaláciu medzi dvoma prírubami v potrubnom systéme.

Všetky potrubia a armatúry sú vyrobené z galvanizovanej ocele.

K splneniu požiadaviek každého zákazníka môžeme ako možnosť dodať poplašnú ventilovú stanicu s tlakovým spínačom, poplachom pre hasičov a elektronicky ovládaný hlavný stop ventil.

GW Model C1 ventilovú stanicu dodávame v rozmeroch: 80mm, 100mm, 150mm, 220mm a je navrhnutá pre použitie vo vertikálnej pozícii s pracovným tlakom 12.5 bar.

Všetky ventily sú vyrobené z tvrdeného železa, v prevedení farba červená.

Naša spoločnosť dodáva prioritne produkty spoločností, ktoré sú súčasťou koncernom United Fire & Security ako napríklad GW Sprinkler.

Drenčerové hasiace zariadenie

Drenčerové hasiace zariadenieJe samočinné hasiace zariadenie protipožiarnej ochrany, ktoré spolu so sprinklerovými zariadeniami patrí do skupiny vodných stabilných hasiacich zariadení. Na rozdiel od sprinklerového zariadenia je drenčerové zariadenie otvorené a suché. Pozostáva z potrubných rozvodov, sekčných ventilov, vodnej nádrže, čerpadiel a osadených drenčerových otvorených hlavíc. Keďže drenčerové hlavice sú otvorené, pri hasení nie je zaplavované miesto len pod jednotlivými hlavicami tak, ako je to u sprinklerového hasiaceho zariadenia, ale je zaplavovaný celý priestor, ktorý pokrýva drenčerový systém.

Použitie

Používa sa v objektoch a technologických zariadeniach, kde je systém stabilného hasiaceho zariadenia vystavovaný mrazu. Tým, že potrubný rozvod nie je natlakovaný vodou, nedochádza pri nízkych teplotách k riziku roztrhnutia potrubia.